ORGANISATIE

Kwintes PakAan Gooi & Vechtstreek Organisatie

Sinds 1 januari 2013 is PakAan ondergebracht bij Kwintes Gooi en Vechtstreek en is dus geen onafhankelijke stichting meer. Aan de doelstelling is niets verandert. Kwintes PakAan G&V biedt laagdrempelige dagbestedingsprojecten waardoor mensen weer geactiveerd worden om iets te doen voor de maatschappij. Door middel van deze projecten beogen wij het dag en nachtritme van de deelnemers te verbeteren, hun zelfvertrouwen te doen toenemen en ook het vertrouwen in de maatschappij. In principe kan iedereen vanuit de GGz/OGGz doelgroep bij ons binnen komen en meedoen met de projecten, mits de huisregels in acht worden genomen.Voor de organisatie van de werkzaamheden en de begeleiding van de PakAaners wordt de dagelijkse leiding ondersteund door meerdere vrijwillige coördinatoren en een vrijwillige administratief medewerker. De deelnemers ontvangen per dagdeel een niet-geoormerkte onkostenvergoeding. Daar de meeste van de vrijwilligers een uitkering hebben via de sociale dienst wordt deze vergoeding op jaarbasis wettelijk tot een maximum bepaald. Vertaalt naar de vergoeding die wij momenteel per dagdeel betalen betekent dit dat zij maximaal circa 150 dagdelen à 4 uur inzetbaar zijn.
RIBW PakAan G&V heeft verschillende projecten waaronder een tuin/veegproject, een houtproject, een ICT-afdeling, handhaving station gemeente Hilversum, tuinonderhoud Dudok wonen, opknappen van fietsen en fietsenwinkel “de Weesfiets”.