Nieuws

Welkom Bij PakAan Nieuws!

PakAan is sinds 1 januari 2013 ondergebracht bij Kwintes Gooi & Vechtstreek. PakAan is daardoor geen zelfstandige Stichting meer en de stichting is opgeheven.
De doelstelling en dagelijkse leiding blijft hetzelfde.
Er zal naar meer samenwerking worden gezocht met andere partijen in Gooi en Vechtstreek betreffende dagbesteding.

PSYTAKT is geen onderdeel meer van PakAan en valt nu rechtstreeks onder Kwintes G&V.

© Pakaan is een onderdeel van Kwintes