HOME(LESS)

Kwintes PakAan heeft enkele dagbestedingsactiviteiten, na maatregelen tegen COVID-19 uitbraak, weer deels, aangepast, hervat. Regels winkel de “Weesfiets” en van het Tuin-/Veegproject Kwintes PakAan zijn gewijzigd. Buiten bij het Tuin-/Veegproject weer normale setting. Zie pagina’s de “Weesfiets” en PakAan Tuin/Veeg.

Kwintes PakAan Gooi en Vechtstreek is een stichting die dagbestedingsprojecten voor Dak- en Thuislozen verzorgt binnen Gooi en Vechtstreek. Dit betekent dat deelnemers de gelegenheid wordt geboden om zich vrijwillig in te zetten voor de gemeenschap.

PakAan is cliënt gestuurd , dat wil zeggen dat de deelnemers gezamenlijk vrijwel de hele organisatie dragen, maar er is ondersteuning door twee medewerkers in vaste dienst.

Vanaf het begin worden er straten geveegd. Later zijn er afdelingen gestart voor houtbewerking, voor tuinonderhoud en voor fietsenreparatie. Op deze site kunt u via het menu informatie vinden per onderdeel. Ook wordt de ontstaansgeschiedenis beschreven en vindt u alle over PakAan beschikbare publicaties.

Voor informatie rondom de Kwintes PakAan G&V kunt u tijdens kantooruren bellen met:
035 – 6460302 of mailen naar: info@pakaan.net